Město Istanbul

        Istanbul je největší turecké město a zároveň také důležitá obchodní křižovatka a brána Orientu.Pohled na město Istanbul rozdělené Bosporskou úžinou Město je proslulé tím, že se rozkládá na dvou kontinentech - leží z části v Evpropě i v Asii. Oba kontinenty spojuje a zároveň rozděluje úžina Bospor. V evropské části města se nachází většina významných památek a také historické centrum města, původem z dob Římské říše. Název mořské úžiny Bospor znamená „Ten s úzkým hrdlem“ a spojuje Černé moře s Marmarským mořem. V historii střídal Istanbul různá jména, mezi nejznámější patří Byzantion, Konstantinopol nebo Cařihrad.

Historie města je velmi bohatá a sahá až do časů antiky. Město vzniklo jako malá osada Byzantion, největšího rozmachu se dočkalo až za časů Římské říše jako její metropole. Stalo se také centrem řecké kultury a později i centrem pravoslavné církve. Ve městě se nachází z těchto dob spoutu významných církevních staveb, z nichž asi nejznámější je chrám Hagia Sofia, ve své době největší stavba svého druhu na světě. Ke konci existence byzantské říše bylo město několikrát vypleněno vojsky křížových výprav. Pohled na palác Topkapi Za časů byzantské říše byl Istanbul ( v té době se jménem Cařihrad) hlavním centrem všeho obchodu a kultury. Za vlády Osmanské říše se začal v celé oblasti, včetně Istanbulu, rozšiřovat do té doby neznámý islám, díky čemuž vznikly ve městě nové mešity, například nejznámější Modrá mešita, Tulipánová mešita nebo Sulejmanova mešita, podle islámu byla přebudována i katedrála Hagia Sofia. Ke konci 19. století byl Istanbul už moderním městem s více než milionem obyvatel, s podzemní i tramvajovou dráhou a železniční spojení do Evropy bylo také samozřejmostí. Změnu pro celé město znamenalo vypuknutí první světové války, v níž se Osmanská říše, přidala na stranu Německa a Rakouska-Uherska. Válku však země prohrála a Istanbul byl obsazen vítěznými mocnostmi Anglií a Francií. Za pět let byla pod vedením Kemala Atatürka ustanovena republika, z taktických důvodů však došlo k přesunutí sídla Turecka do Ankary, jelikož Ankara leží ve vnitrozemí a v případě další války by nebyla tak snadno napadnutelná. Roku 2000 již předstihl Istanbul ve své velikosti Paříž, úžina Bospor byla přemostěna dvěma zavěšenými mosty, vznikla dálnice do hlavního města Ankary a celé město je v dnešní době moderní tureckou metropolí.

Mezi nejvýznamější památky ve městě patří Konstantinův sloup, který je také známý pod názvem Čemberlitaš a je nejstarším stavebním dílem ve městě. Byl postaven roku 330 u příležitosti povýšení Byzantionu na hlavní město říše římské císařem Konstantinem Velikým. Další významnou stavbou Istanbulu je Palác Topkapi, který byl sultánovou rezidencí až do roku 1839 a zároveň centrem vlády nad celou říší. Palác byl od ostatních částí města oddělen vysokou pevninskou zdí a název paláce pochází z názvů děl střežících vstup do něj Palác Dolmabahce je reprezentační empírový palác na břehu Bosporu, kam se v roce 1855 přestěhoval sultán Abdulmecit I. i se svým dvorem. Vybudování této až přezdobené stavby bylo tak nákladné, že prý ve velké míře přispělo ke státnímu bankrotu v roce 1876. Obdivuhodné je množství zlata a těžkých brokátů ve spojení s velkými prostorami. Toto sídlo tureckých sultánů zabírá plochu asi 700 tisíc metrů čtverečních. Jedná se o velký komplex paláců, pavilonů, mešit, fontán a nádvoří.Mešita Sultan Ahmed (Modrá mešita) Hagia Sofia, neboli Chrám Boží Moudrosti je světoznámá stavba v zátoce Zlatý roh. Od roku 1935 až do současnosti slouží chrám jako muzeum. Katedrála je považována za nejhonosnější stavbu byzantské architektury. Stavělo ji přes 10 000 mužů po dobu šesti let. Jde o jednu z největších náboženských budov na světě. Původně byla křesťanskou bazilikou, ale po dobytí Konstantinopole Osmany byla upravena na mešitu. V okolí chrámu je pohřbeno pět tureckých sultánů. Mešita Sultan Ahmed (Modrá mešita), je po Hagii Sofii druhou největší mešitu v Istanbulu. Byla by škoda opomenout také návštěvu archeologického muzea, kde se nachází významná sbírka antického umění. Nejznámějším exponátem je socha Alexandra Velikého a sarkofág z roku 310 před naším letopočtem.

Mapa: Mapa města Istanbul a okolí
Webkamery: Webkamera 1 Webkamera 2 Webkamera 3 Webkamera 4
Aktuální předpověď počasí: Předpověď aktuálního počasí Istanbul
Dlouhodobá předpověď počasí: Dlouhodobá předpověď počasí Istanbul

Objevte krásy Turecka - dovolená levně